Εγγυήσεις προς πελάτες

Η δική μας εγγύηση είναι πραγματική, γιατί συνοδεύεται πάντα από τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ώστε να αποκτήσει νομική ισχύ.

Ουδέποτε βρεθήκαμε εκτεθειμένοι ως προς τις εγγυήσεις μας, διότι με τα πλήρως καταρτισμένα συνεργεία μας, εφαρμόζουμε μόνο πιστοποιημένα συστήματα μόνωσης, χρησιμοποιώντας πάντα την ανώτερη ποιότητα μονωτικών υλικών, συνεπώς ο προσδοκώμενος χρόνος ζωής των έργων μας ξεπερνά τα 20 έτη.

Αποκλείεται να παραλάβετε αληθινή εγγύηση που να ανταποκρίνεται στα έτη ζωής που σας υπόσχονται, αν αυτή δεν ανήκει σε πιστοποιημένη εταιρεία μονώσεων από τον ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης). Καμία πιστοποιημένη εταιρεία δεν θα σας εκδώσει εγγύηση 20 ετών ή εφ' όρου ζωής.  

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε το υπόδειγμα της έγγραφης εγγύησης που θα παραλάβετε μετά το τέλος των εργασιών μας.