Θερμομόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη

Μόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη

Η πολυουρεθάνη προτείνεται συνήθως για θερμομόνωση σε κεκλιμένες στέγες π.χ. λαμαρινοκατασκευές, ελενίτ κ.ά., λόγω του χαμηλού βάρους της.

Η πολυουρεθάνη εφαρμόζεται άμεσα με ψεκασμό και κατά την εφαρμογή της παρουσιάζει τέλεια πρόσφυση με οποιοδήποτε δομικό υλικό. Προσφέρει άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ανεξάρτητα από την κλίση, και στεγνώνει σε δευτερόλεπτα.  

Τρόπος Εφαρμογής:

 • Καθαρισμός όλης της επιφάνειας, εξομάλυνση αυτής και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων.
 • Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια και περιμετρικά σε ύψος έως 15 cm, εποξειδικού ασταριού δυο συστατικών Aquadur, για άριστη αγκύρωση.
 • Ψεκασμός σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης της εταιρείας Bayer (Baymer_Spray® 205), πυκνότητας          40 kg/m3, μέσου πάχους 3 εκατοστών. Ο ψεκασμός εκτελείται σε  διαδοχικές στρώσεις (1-1,5 εκατοστά / στρώση) την ίδια ημέρα. Το σύστημα ανυψώνεται στο περιμετρικό στηθαίο κατά 20 περίπου εκατοστά.
 • Εφαρμογή σε όλη την θερμομονωμένη επιφάνεια και περιμετρικά σε ύψος έως 18 cm, εποξειδικού ασταριού Aquadur δυο συστατικών, για άριστη αγκύρωση της πολυουρεθανικής βαφής που θα ακολουθήσει.
 • Τοποθέτηση πολυεστερικού υφάσματος (Trevira) σε ευαίσθητα σημεία για την ενίσχυση της στεγανοποίησης.
 • Εφαρμογή δύο στρώσεων πολυουρεθανικής στεγανωτικής μεμβράνης Hyperdesmo Classic, με ελαστικότητα 800% και με συνολική κατανάλωση περίπου 1,5  kg/m2 για απόλυτη στεγανοποίηση.

Προαιρετικά:

 • Για περαιτέρω ενίσχυση της μόνωσης προτείνεται επιπλέον και μία στρώση  ρευστής αλειφατικής, πολυουρεθανικής βαφής Hyperdesmo A500.

Οι μονώσεις ταρατσών με πολυουρεθάνη έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Η μόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη, έχει απόλυτη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά.
 • Προσφέρει οικονομία έως και 65% στην κατανάλωση ενέργειας.
 • Έχει πολύ μικρό βάρος (4 kg/m2) και μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε σπίτια χωρίς κολώνες.
 • Έχει πολύ χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,028 W/mK. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται  μικρό πάχος για να πετύχουμε την απαιτούμενη μόνωση. Μειώνονται λοιπόν με αποτελεσματικό τρόπο, οι συνέπειες των κλιματολογικών επιδράσεων (ζέστη, κρύο). 
 • Είναι οικονομική και το κόστος κατασκευής αποσβένεται μέσα σε πέντε έτη.

 

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την πολυουρεθάνη και το Hyperdesmo:

Αρχείο

Θερμομόνωση ταρατσών με πολυουρεθάνη

Θερμομόνωση ταρατσών με spay πολυουρεθάνης
Μόνωση ταράτσας - Πολυουρεθάνη

Μόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη

Η πολυουρεθάνη προτείνεται συνήθως για θερμομόνωση σε…(Θερμομόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη)

Προετοιμασία για μόνωση με πολυουρεθάνη
Μόνωση ταράτσας - Πολυουρεθάνη

Πρετοιμασία επιφάνειας

(Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)
Ψεκασμός αφρώδους πολυουρεθάνης
Μόνωση ταράτσας - Πολυουρεθάνη

 Ψεκασμός Πολυουρεθάνης

(Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)
Στεγανοποίηση αφρώδους πολυουρεθάνης με Hyperdesmo
Μόνωση ταράτσας - Πολυουρεθάνη

Στεγανοποίηση αφρώδους πολυουρεθάνης με Hyperdesmo

(Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)
Μόνωση ταράτσας με ψεκαστή πολυουρεθάνη και στεγανοποίηση με Hyperdesmo
Μόνωση ταράτσας - Πολυουρεθάνη

Ολοκληρωμένα έργα - Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη

(Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)