Θερμομόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη

Μόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη

Η πολυουρεθάνη προτείνεται συνήθως για θερμομόνωση σε κεκλιμένες στέγες π.χ. λαμαρινοκατασκευές, ελενίτ κ.ά. ή σε παλαιές κατασκευές, λόγω του πολύ χαμηλού βάρους της. Εφαρμόζεται άμεσα με ψεκασμό και κατά την εφαρμογή της παρουσιάζει τέλεια πρόσφυση με οποιοδήποτε δομικό υλικό. Προσφέρει άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Η πολυουρεθάνη μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ανεξάρτητα από την κλίση ή την καμπυλότητα, και στεγνώνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.  

Τρόπος Εφαρμογής:

 • Καθαρισμός όλης της επιφάνειας, εξομάλυνση αυτής και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων.
 • Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια και περιμετρικά σε ύψος έως 15 cm, εποξειδικού ασταριού δυο συστατικών Aquadur, για άριστη αγκύρωση.
 • Ψεκασμός σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης της εταιρείας Bayer (Baymer_Spray® 205), πυκνότητας 40 kg/m3, μέσου πάχους 3 εκατοστών. Ο ψεκασμός εκτελείται σε  διαδοχικές στρώσεις (1-1,5 εκατοστά / στρώση) την ίδια ημέρα. Το σύστημα ανυψώνεται στο περιμετρικό στηθαίο κατά 20 περίπου εκατοστά.
 • Εφαρμογή σε όλη την θερμομονωμένη επιφάνεια και περιμετρικά σε ύψος έως 18 cm, εποξειδικού ασταριού Aquadur δυο συστατικών, για άριστη αγκύρωση της πολυουρεθανικής βαφής που θα ακολουθήσει.
 • Τοποθέτηση πολυεστερικού υφάσματος (Trevira) σε ευαίσθητα σημεία για την ενίσχυση της στεγανοποίησης.
 • Εφαρμογή δύο στρώσεων πολυουρεθανικής στεγανωτικής μεμβράνης Hyperdesmo Classic, με ελαστικότητα 800% και με συνολική κατανάλωση περίπου 1,5  kg/m2 για απόλυτη στεγανοποίηση.

Προαιρετικά:

 • Για περαιτέρω ενίσχυση της μόνωσης προτείνεται επιπλέον και μία στρώση  ρευστής αλειφατικής, πολυουρεθανικής βαφής Hyperdesmo A500.

Οι μονώσεις ταρατσών με πολυουρεθάνη έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Η μόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη, έχει απόλυτη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά.
 • Παρέχει ενιαία θερμομόνωση, χωρίς αρμούς.
 • Προσφέρει οικονομία έως και 65% στην κατανάλωση ενέργειας.
 • Έχει πολύ μικρό βάρος (4 kg/m2) και μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε σπίτια χωρίς κολώνες.
 • Έχει πολύ χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,028 W/mK. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται  μικρό πάχος για να πετύχουμε την απαιτούμενη μόνωση. Μειώνονται λοιπόν με αποτελεσματικό τρόπο, οι συνέπειες των κλιματολογικών επιδράσεων (ζέστη, κρύο).  
 • Η τελική επιφάνεια είναι πλήρως στεγανοποιημένη και προστατευμένη από την UV ακτινοβολία.
 • Είναι οικονομική και το κόστος κατασκευής αποσβένεται μέσα σε πέντε έτη.

 

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την πολυουρεθάνη και το Hyperdesmo:

Αρχείο

Θερμομόνωση ταρατσών με πολυουρεθάνη

Θερμομόνωση ταρατσών με spay πολυουρεθάνης
Μόνωση ταράτσας - Πολυουρεθάνη

Μόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη

Η πολυουρεθάνη προτείνεται συνήθως για θερμομόνωση σε…(Θερμομόνωση ταράτσας με πολυουρεθάνη)

Προετοιμασία για μόνωση με πολυουρεθάνη
Μόνωση ταράτσας - Πολυουρεθάνη

Πρετοιμασία επιφάνειας

(Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)
Ψεκασμός αφρώδους πολυουρεθάνης
Μόνωση ταράτσας - Πολυουρεθάνη

 Ψεκασμός Πολυουρεθάνης

(Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)
Στεγανοποίηση αφρώδους πολυουρεθάνης με Hyperdesmo
Μόνωση ταράτσας - Πολυουρεθάνη

Στεγανοποίηση αφρώδους πολυουρεθάνης με Hyperdesmo

(Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)
Μόνωση ταράτσας με ψεκαστή πολυουρεθάνη και στεγανοποίηση με Hyperdesmo
Μόνωση ταράτσας - Πολυουρεθάνη

Ολοκληρωμένα έργα - Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη

(Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη)