Μόνωση ταράτσας

Θερμομόνωση ταράτσας - ανεστραμμένη μόνωση 

Στην αντεστραμμένη μόνωση ταράτσας η στεγανοποίηση είναι τοποθετημένη κάτω από την θερμομονωτική στρώση. Στις μονώσεις ''ανοιχτού τύπου'' τα θερμομονωτικά υλικά είναι εκτεθειμένα στο νερό κατά τις βροχερές ημέρες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόσκαιρη μείωση της θερμομονωτικής τους ικανότητας.

Η ανεστραμμένη μόνωση προτείνεται συνήθως σε ταράτσες, στις οποίες προϋπάρχουν ρύσεις ή ακόμα και στεγανοποίηση και αναζητείται ένας οικονομικός τρόπος θερμομόνωσης.

Τρόπος Εφαρμογής:

 • Επιμελής καθαρισμός και εξομάλυνση της επιφάνειας με απόξεση προεξεχόντων ή σαθρών κονιαμάτων και επισκευή μικροκοιλοτήτων.
 • Αστάρωμα της προς στεγάνωση επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι Primer (διαλύτου) σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας. Το συγκεκριμένο βερνίκι αυξάνει στο μέγιστο την πρόσφυση του ασφαλτόπανου στο υπόστρωμα και συντελεί στην αποφυγή της αποκόλλησης του από την περιφέρεια.
 • Ακολουθεί η θερμοσυγκόλληση του ασφαλτόπανου Dien Energy ++, ανώτατης ποιότητας, (SBS), βάρους 6 κιλών, με άνω επικάλυψη ορυκτής λευκής ψηφίδας, με ελαστικότητα στους -20 °C και οπλισμό spunbond πολυεστέρα 180 gr. Η θερμοσυγκόλληση του ασφαλτοπάνου στο υπόστρωμα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Τα ασφαλτόπανα συγκολλούνται το ένα παράλληλα με το άλλο, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού. Η επικάλυψη των ασφαλτοπάνων μεταξύ τους είναι 10 εκατοστά κατά μήκος του ρολού και τουλάχιστον 15 εκατοστά στα άκρα του. Οι επικαλύψεις των ασφαλτοπάνων κατά τη συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των ασφαλτοπάνων. Προεκτεινόμαστε 18 έως 20 εκατοστά επί του στηθαίου και κατά περίπτωση αγκαλιάζουμε όλο το στηθαίο. Τοποθετούμε ειδικά διαμορφωμένα τεμάχια ασφαλτοπάνου σε ηλιακούς, δεξαμενές, αναμονές, υδρορροές, σωλήνες, καθώς και σε όλα τα ευαίσθητα σημεία.
 • Ενίσχυση της μόνωσης με εφαρμογή ελαστοπλαστικού ακρυλικού και πολυουρεθανικού υλικού σφραγίσεως, όλης της περιφέρειας, στο σημείο όπου η άκρη του ασφαλτοπάνου συναντά το στηθαίο ή τον τοίχο. Με αυτή τη μέθοδο ουσιαστικά μηδενίζονται οι πιθανότητες αποκόλλησης του ασφαλτοπάνου από την περιφέρεια παρ’ όλη την καταπόνηση που υφίστανται. Είναι υλικά μεγάλης ελαστικότητας, έχουν μέγιστη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (-20°C ~ 90°C ).
 • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης Fibran τουλάχιστον 5 εκατοστών πάχους.
 • Τοποθέτηση γεωυφάσματος 200 gr, για την προστασία του θερμομονωτικού υλικού και τον διαχωρισμό αυτού από την τελική επίστρωση.
 • Τοποθέτηση χαλικιού ή βότσαλου ή ελεύθερων πλακών ή σύνθετων πλακιδίων (Polytile της Dow).

Προαιρετικά:

 • Βάσει του εθνικού προτύπου, για περαιτέρω ενίσχυση σε όλες τις μονώσεις ταρατσών, προτείνεται προαιρετικά και δεύτερη στρώση με ασφαλτόπανο, παράλληλα με την πρώτη και με μετατόπιση 50 εκ.
 • Δύναται η τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης (φύλλα εξηλασμένου πολυαιθυλενίου μαιανδρικής διατομής 6 mm - HDPE) επί της θερμομονωτικής στρώσης, ώστε τα θερμομονωτικά υλικά να έρχονται όσο το δυνατόν λιγότερο σε επαφή με το βρόχινο νερό.

Η μόνωση ταράτσας με την ανεστραμμένη μέθοδο, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Η ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας προσφέρει ικανοποιητική θερμομόνωση.
 • Προστατεύεται η υφιστάμενη στεγανοποίηση της ταράτσας, από γήρανση και θερμική καταπόνηση.
 • Δίνεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της θερμομονωτικής στρώσης, σε προσθήκη ή επέκταση κτιρίου.
 • Είναι οικονομική και το κόστος κατασκευής αποσβένεται μέσα σε πέντε έτη.

 

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για το θερμομονωτικό υλικό και το ασφαλτόπανο:

Θερμομόνωση ταρατσών (Ανεστραμμένη μόνωση)

Ανεστραμμένη Μόνωση Ταράτσας
Μόνωση ταράτσας

Θερμομόνωση ταράτσας - ανεστραμμένη μόνωση 

Στην αντεστραμμένη μόνωση ταράτσας η…(Μόνωση ταράτσας)

Τοποθέτηση Dow πάνω σε ασφαλτόπανα
Μόνωση ταράτσας

Τοποθέτηση θερμομόνωσης επάνω στην στεγανοποίηση

(Θερμομόνωση Ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση)
Τοποθέτηση χαλικιού
Μόνωση ταράτσας

Τοποθέτηση Χαλικιού ή βότσαλου

(Θερμομόνωση Ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση)
Μόνωση ταράτσας με τελική προστασία χαλίκι
Μόνωση ταράτσας

Ολοκληρωμένες εργασίες μόνωσης με τελική προστασία βότσαλο ή χαλίκι

(Θερμομόνωση ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση)
Τοποθέτηση ελεύθερων πλακών με ειδικά στηρίγματα
Μόνωση ταράτσας

Θερμομόνωση ταράτσας με τελική προστασία ελεύθερες πλάκες

(Θερμομόνωση ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση)