Στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτόπανα

Μόνωση ταράτσας - ασφαλτόπανα

Η μόνωση ταρατσών με ασφαλτόπανα, συνδυάζει την οικονομία με την επάρκεια και την αξιοπιστία. Τα ασφαλτόπανα διατίθενται και εφαρμόζονται ευρέως, σε λογικές τιμές και η στεγανοποίηση που παρέχουν είναι αξιόπιστη και διατηρεί τη λειτουργικότητά της για πολλά χρόνια (έως 25 χρόνια).

Τρόπος Εφαρμογής:

 • Καθαρισμός όλης της επιφάνειας, εξομάλυνση αυτής και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων.
 • Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι Primer (διαλύτου) σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας .Το συγκεκριμένο βερνίκι αυξάνει στο μέγιστο την πρόσφυση της ασφαλτικής μεμβράνης στο υπόστρωμα και συντελεί στην αποφυγή της αποκόλλησης της μεμβράνης από την περιφέρεια.
 • Ακολουθεί η θερμοσυγκόλληση του ασφαλτόπανου Dien Energy ++, ανώτατης ποιότητας, (SBS), βάρους 6 κιλών, με άνω επικάλυψη ορυκτής λευκής ψηφίδας, με ελαστικότητα στους -20 °C και οπλισμό spunbond πολυεστέρα 180 gr. Η θερμοσυγκόλληση του ασφαλτοπάνου στο υπόστρωμα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Τα ασφαλτόπανα συγκολλούνται το ένα παράλληλα με το άλλο, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού. Η επικάλυψη των ασφαλτοπάνων μεταξύ τους είναι 10 εκατοστά κατά μήκος του ρολού και τουλάχιστον 15 εκατοστά στα άκρα του. Οι επικαλύψεις των ασφαλτοπάνων κατά τη συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των ασφαλτοπάνων. Προεκτεινόμαστε 18 έως 20 εκατοστά επί του στηθαίου και κατά περίπτωση αγκαλιάζουμε όλο το στηθαίο. Τοποθετούμε ειδικά διαμορφωμένα τεμάχια ασφαλοπάνου σε ηλιακούς, δεξαμενές, αναμονές, υδρορροές, σωλήνες, καθώς και σε όλα τα ευαίσθητα σημεία.
 • Ενίσχυση της μόνωσης με εφαρμογή ελαστοπλαστικού ακρυλικού και πολυουρεθανικού υλικού σφραγίσεως, όλης της περιφέρειας, στο σημείο όπου η άκρη του ασφαλτοπάνου συναντά το στηθαίο ή τον τοίχο. Με αυτή τη μέθοδο ουσιαστικά μηδενίζονται οι πιθανότητες αποκόλλησης του ασφαλτοπάνου από την περιφέρεια παρ’ όλη την καταπόνηση που υφίστανται. Είναι υλικά μεγάλης ελαστικότητας, έχουν μέγιστη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (-20°C ~ 90°C ).

Προαιρετικά:

 • Βάσει του εθνικού προτύπου, για περαιτέρω ενίσχυση σε όλες τις μονώσεις ταρατσών, προτείνεται προαιρετικά και δεύτερη στρώση με ασφαλτόπανο, παράλληλα με την πρώτη και με μετατόπιση 50 εκ.
 • Όταν υπάρχει στηθαίο, τα άκρα των ασφαλτόπανων προτείνεται προαιρετικά να στερεώνονται στις κατακόρυφες επιφάνειες με λάμα αλουμινίου. Για τη στερέωσή τους γίνεται χρήση γαλβανισμένων καρφιών και ροδέλων.

 • Είναι δυνατή η τοποθέτηση πλακών, για την πλήρη βατότητα.

Η μόνωση ταράτσας με ασφαλτόπανα έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Η στεγανοποίηση ταράτσας προσφέρει 100% προστασία κατά της υγρασίας που προέρχεται από εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες.
 • Ακολουθεί πλήρως τις συστολές και διαστολές της μονωμένης επιφάνειας, διότι χρησιμοποιούνται ελαστομερή ασφαλτόπανα (SBS).
 • Έχει απόλυτη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά.
 • Είναι οικονομική και το κόστος κατασκευής αποσβένεται χάρη στη μακροβιότητα της.
 • Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας.

 


Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ασφαλτόπανο:

Αρχείο

Μόνωση - Στεγανοποίηση ταρατσών με Ασφαλτόπανα

Στεγανοποίηση ταράτσας

Μόνωση ταράτσας - ασφαλτόπανα

Η μόνωση ταρατσών με ασφαλτόπανα, συνδυάζει την… (Στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτόπανα)

Στεγανοποίηση ταράτσας

Καθαρισμός - Αποξήλωση

(Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)
Στεγανοποίηση ταράτσας

Επάλειψη με Primer (βενζινόπισα)

(Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)
Στεγανοποίηση ταράτσας

Επικόλληση ασφαλτοπάνων

(Στεγανοποίηση ταρατσών - ασφαλτόπανα)
Στεγανοποίηση ταράτσας

Στεγανοποίηση με διπλά ασφαλτόπανα

(Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)
Στεγανοποίηση ταράτσας

Ολοκληρωμένες εργασίες - Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα

(Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)