Στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτόπανα

Μόνωση ταράτσας - ασφαλτόπανα

Η μόνωση ταρατσών με ασφαλτόπανα, συνδυάζει την οικονομία με την επάρκεια και την αξιοπιστία. Τα ασφαλτόπανα διατίθενται και εφαρμόζονται ευρέως, σε λογικές τιμές και η στεγανοποίηση που παρέχουν είναι αξιόπιστη και διατηρεί τη λειτουργικότητά της για πολλά χρόνια (έως 25 χρόνια).

Τρόπος Εφαρμογής:

 • Επιμελής καθαρισμός όλης της επιφάνειας, επέμβαση σε προβληματικά σημεία με τοπικές επισκευές και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων ή παλαιών στεγανωτικών.
 • Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι Primer (Ασφαλτόκολλα) σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας .Το συγκεκριμένο βερνίκι αυξάνει στο μέγιστο την πρόσφυση της ασφαλτικής μεμβράνης στο υπόστρωμα και συντελεί στην αποφυγή της αποκόλλησης της μεμβράνης από την περιφέρεια.
 • Ακολουθεί η θερμή κόλληση του ασφαλτόπανου Dien Energy ++, ανώτατης ποιότητας, (SBS), βάρους 6 κιλών, με άνω επικάλυψη ορυκτής λευκής ψηφίδας, με ελαστικότητα στους -20 °C και οπλισμό spunbond πολυεστέρα 180 gr. Η θερμοσυγκόλληση του ασφαλτοπάνου στην ασταρωμένη επιφάνεια γίνεται με τη χρήση επαγγελματικού φλόγιστρου. Τα ασφαλτόπανα συγκολλούνται το ένα παράλληλα με το άλλο, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού. Η επικάλυψη των ασφαλτοπάνων μεταξύ τους είναι 10 εκατοστά κατά μήκος του ρολού και τουλάχιστον 15 εκατοστά στα άκρα του. Οι επικαλύψεις των ασφαλτοπάνων κατά τη συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των ασφαλτοπάνων. Προεκτεινόμαστε 18 έως 20 εκατοστά επί του στηθαίου και κατά περίπτωση αγκαλιάζουμε όλο το στηθαίο. Τοποθετούμε ειδικά διαμορφωμένα τεμάχια ασφαλοπάνου σε ηλιακούς, δεξαμενές, αναμονές, υδρορροές, σωλήνες, καθώς και σε όλα τα ευαίσθητα σημεία.
 • Ενίσχυση της μόνωσης με εφαρμογή ελαστικού πολυουρεθανικού υλικού σφραγίσεως (Hyperdesmo PB1K), σε όσα σημεία διακόπτεται η συνέχεια των ασφαλτοπάνων (π.χ. αναμονές, κάγκελα, βάσεις από δεξαμενές ή θερμοσίφωνες κ.α.) και στα σημεία που οι άκρες των ασφαλτοπάνων συναντούν το στηθαίο ή τον τοίχο. Με αυτή τη διαδικασία εκμηδενίζονται οι πιθανότητες αστοχίας του ασφαλτοπάνου, παρ’ όλη την καταπόνηση που υφίστανται. 

Προαιρετικά:

 • Βάσει του εθνικού προτύπου, για περαιτέρω ενίσχυση σε όλες τις μονώσεις ταρατσών, προτείνεται προαιρετικά και δεύτερη στρώση με ασφαλτόπανο, παράλληλα με την πρώτη και με μετατόπιση 50 εκ.
 • Όταν υπάρχει στηθαίο, τα άκρα των ασφαλτόπανων προτείνεται προαιρετικά να στερεώνονται στις κατακόρυφες επιφάνειες με λάμα αλουμινίου. Για τη στερέωσή τους γίνεται χρήση γαλβανισμένων καρφιών και ροδέλων.

 • Είναι δυνατή η τοποθέτηση πλακών, για την πλήρη βατότητα.

Η μόνωση ταράτσας με ασφαλτόπανα έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Η στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτόπανα προσφέρει 100% προστασία από τα όμβρια ύδατα.
 • Ακολουθεί πλήρως τις συστολές και διαστολές της μονωμένης επιφάνειας, διότι χρησιμοποιούνται ελαστομερή ασφαλτόπανα (SBS).
 • Τα ασφαλτόπανα έχουν τέλεια πρόσφυση σε όλα ανεξαιρέτως τα δομικά υλικά.
 • Είναι οικονομική και το κόστος κατασκευής αποσβένεται χάρη στη μακροβιότητα της.
 • Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας, επειδή λόγω έλλειψης υγρασίας, αυξάνεται η θερμομονωτική απόδοση των δομικών υλικών. 
 • Μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια όλες τις εποχές του χρόνου.

 


Δείτε την δήλωση επίδοσης (CE) του ασφαλτοπάνου:

Αρχείο

Μόνωση - Στεγανοποίηση ταρατσών με Ασφαλτόπανα

Στεγανοποίηση Ταράτσας με Ασφαλτόπανα
Στεγανοποίηση ταράτσας

Μόνωση ταράτσας - ασφαλτόπανα

Η…(Στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτόπανα)

Καθαρισμός - αποξήλωση
Στεγανοποίηση ταράτσας

Καθαρισμός - Αποξήλωση

(Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)
Στεγανοποίηση ταράτσας - primer
Στεγανοποίηση ταράτσας

Επάλειψη με Primer (βενζινόπισα)

(Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)
Στεγανοποίηση ταράτσας - ασφαλτόπανα
Στεγανοποίηση ταράτσας

Επικόλληση ασφαλτοπάνων

(Στεγανοποίηση ταρατσών - ασφαλτόπανα)
Στεγανοποίηση ταράτσας (διπλά ασφαλτόπανα)
Στεγανοποίηση ταράτσας

Στεγανοποίηση με διπλά ασφαλτόπανα

(Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)
Στεγανοποίηση ταράτσας (ασφαλτόπανα)
Στεγανοποίηση ταράτσας

Ολοκληρωμένες εργασίες - Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα

(Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα)