210 244 0600

Θερμομόνωση ταράτσας

Θερμομόνωση ταράτσας - Κλασική / Συμβατική

Μονώσεις - Μονώσεις ταρατσών

popup-image

Η κλασική συμβατική μόνωση ταράτσας αποτελεί την πιο διαδεδομένη και την πλέον αξιόπιστη λύση στις μονώσεις ταρατσών .

Το προνόμιο της κλασικής συμβατικής μόνωσης είναι ότι τα θερμομονωτικά υλικά είναι προστατευμένα από το υλικό ρύσεων και την στεγανοποίηση, με αποτέλεσμα να προσφέρουν το μέγιστο των ιδιοτήτων τους.

Τρόποι εφαρμογής
 • Καθαρισμός όλης της επιφάνειας, εξομάλυνση αυτής και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων.

 • Επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η συσσώρευση υγρασίας με την μορφή υδρατμών από το εσωτερικό του σπιτιού προς την μονωμένη επιφάνεια.

 • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών γραφιτούχας εξηλασμένης πολυστερίνης RAVATHERM XPS X SHAPE BL  (Ravago) τουλάχιστον 6 εκατοστών πάχους.

 • Κατασκευή ινοπλισμένου αφρομπετού με ειδική πρέσα, με μέσο πάχος 10 εκατοστά και με ρύσεις προς τις υδρορροές τουλάχιστον 1,3%. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την απορροή υδάτων και μερική θερμομόνωση. Συγκεκριμένα αφρομπετόν μέσου πάχους 10 εκατοστών, ισοδυναμεί με θερμομονωτικές πλάκες 3 εκατοστών, δηλαδή έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,11 W(m.K).
  Σύνθεση κονιάματος: τουλάχιστον 300 kg τσιμέντο ανά κυβικό, ίνες πολυπροπυλενίου, διογκωτικό και νερό.

  (Εναλλακτικά για την δημιουργία ρύσεων σε νεόδμητη οικοδομή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα και σε περιπτώσεις που υπάρχει χρονικός περιορισμός αποπεράτωσης του έργου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κονιάματα ταχείας ωρίμανσης.)

 • Μετά την ωρίμανση του αφρομπετού και το πλήρες στέγνωμά του, που χρονικά μπορεί να ποικίλει ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, γίνεται επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι Primer (διαλύτου ή νερού) σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας.Το συγκεκριμένο βερνίκι αυξάνει στο μέγιστο την πρόσφυση του αφαλτοπάνου στο υπόστρωμα και συντελεί στην αποφυγή της αποκόλλησης του από την περιφέρεια.

 • Ακολουθεί η κυρίως στεγανοποίηση με το κορυφαίο ασφαλτόπανο στη κατηγορία των SBS (ελαστομερών) Dien Energy ++, βάρους 6 κιλών, με άνω επικάλυψη ορυκτής λευκής ψηφίδας, με ελαστικότητα στους -20 °C και με οπλισμό spunbond πολυεστέρα 180 gr ενισχυμένο με ίνες υάλου. Η θερμοσυγκόλληση του ασφαλτοπάνου στο υπόστρωμα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Τα ασφαλτόπανα συγκολλούνται το ένα παράλληλα με το άλλο, ξεκινώντας από τις υδροροές ή το χαμηλότερο σημείο της ένωσης διαφορετικών δωμάτων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού. Η επικάλυψη των ασφαλτοπάνων μεταξύ τους είναι 10 εκατοστά κατά μήκος του ρολού και τουλάχιστον 15 εκατοστά στα άκρα του. Οι επικαλύψεις των ασφαλτοπάνων κατά τη συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των ασφαλτοπάνων. Προεκτεινόμαστε 18 έως 20 εκατοστά επί του στηθαίου και κατά περίπτωση αγκαλιάζουμε όλο το στηθαίο. Τοποθετούμε ειδικά διαμορφωμένα τεμάχια ασφαλοπάνου σε ηλιακούς, δεξαμενές, αναμονές, υδρορροές, σωλήνες, καθώς και σε όλα τα ευαίσθητα σημεία.

 • Ενίσχυση της μόνωσης με εφαρμογή ελαστοπλαστικού ακρυλικού και πολυουρεθανικού υλικού σφραγίσεως σε όλα τα ευαίσθητα σημεία. Επιπλέον σφραγίζεται όλη η περιφέρεια, στο σημείο όπου η άκρη του ασφαλτοπάνου συναντά το στηθαίο ή τον τοίχο. Με αυτή τη μέθοδο ουσιαστικά μηδενίζονται οι πιθανότητες αποκόλλησης του ασφαλτοπάνου από την περιφέρεια παρ’ όλη την καταπόνηση που υφίστανται.

Προαιρετικά:
 • Βάσει του εθνικού προτύπου, για περαιτέρω ενίσχυση σε όλες τις μονώσεις ταρατσών, προτείνεται προαιρετικά και δεύτερη στρώση με ασφαλτόπανο, παράλληλα με την πρώτη και με μετατόπιση 50 εκ.

 • Όταν υπάρχει στηθαίο, τα άκρα των ασφαλτόπανων προτείνεται προαιρετικά να στερεώνονται στις κατακόρυφες επιφάνειες με λάμα αλουμινίου. Για τη στερέωσή τους γίνεται χρήση γαλβανισμένων καρφιών και ροδελών.

 • Δύναται η τοποθέτηση πλακών, τσιμεντοκονίας και πλακιδίων ή και άλλων σκληρών επικαλύψεων, ώστε να επιτευχθεί πλήρης βατότητα.

Σχετικά αρχεία
Dop_Dien Energy ++ PF 6 kg_0.pdf XEnergy.pdf

Οι μονώσεις ταρατσών με την κλασική συμβατική μέθοδο, έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Η κλασική συμβατική μόνωση ταράτσας, προσφέρει 100% προστασία κατά της υγρασίας που προέρχεται από εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες.

 • Μειώνει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τις συνέπειες των κλιματολογικών επιδράσεων (ζέστη, κρύο). 

 • Δεν υφίσταται καθίζηση, όπως άλλες μονώσεις ταρατσών, και ακολουθεί πλήρως τις συστολές και διαστολές της μονωμένης επιφάνειας, χάρη στα ελαστομερή υλικά.

 • Έχει απόλυτη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά.

 • Είναι οικονομική και το κόστος κατασκευής αποσβένεται μέσα σε τρία έτη.

 • Προσφέρει οικονομία έως και 65% στην κατανάλωση ενέργειας.

 • Έχει πολύ μικρό βάρος (περίπου 35 kg/m2), άρα είναι κατάλληλη και για περιπτώσεις που η χρήση βαρύτερων υλικών δεν είναι δυνατή, λόγω στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής.

Τα στάδια των εργασιών μας

Δείτε εικόνες από τα πιο πρόσφατα έργα μας.

Δείτε όλα τα έργα
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική-Συμβατική μόνωση - Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές - Μονώσεις Γκούμας
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική-Συμβατική μόνωση - Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές - Μονώσεις Γκούμας
Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική-Συμβατική μόνωση - Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές - Μονώσεις Γκούμας
Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική-Συμβατική μόνωση - Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές - Μονώσεις Γκούμας
Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές
Θερμομόνωση ταράτσας Θερμομόνωση ταράτσας

Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική-Συμβατική μόνωση

Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Δημιουργία αφρομπετόν - Μονώσεις Γκούμας
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Δημιουργία αφρομπετόν - Μονώσεις Γκούμας
Δημιουργία αφρομπετόν
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Δημιουργία αφρομπετόν - Μονώσεις Γκούμας
Δημιουργία αφρομπετόν
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Δημιουργία αφρομπετόν - Μονώσεις Γκούμας
Δημιουργία αφρομπετόν
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Δημιουργία αφρομπετόν - Μονώσεις Γκούμας
Δημιουργία αφρομπετόν
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Δημιουργία αφρομπετόν - Μονώσεις Γκούμας
Δημιουργία αφρομπετόν
Θερμομόνωση ταράτσας Θερμομόνωση ταράτσας

Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση

Δημιουργία αφρομπετόν
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Ολοκληρωμένες εργασίες
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Ολοκληρωμένες εργασίες
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Ολοκληρωμένες εργασίες
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Ολοκληρωμένες εργασίες
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Ολοκληρωμένες εργασίες
Θερμομόνωση ταράτσας Θερμομόνωση ταράτσας

Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση

Ολοκληρωμένες εργασίες

Αξιολογήσεις για τις Θερμομονώσεις μας

5.0
72 Αξιολογήσεις
Ειδικός στις μονώσεις...
Αξιόλογο έργο, σωστός επαγγελματισμός και άριστη ποιότητα υλικών. Ότι ειπώθηκε προφορικά εκτελέστηκε επακριβώς και με το παραπάνω. Ήρθε ο ίδιος ο κος Γκούμας, εκτίμησε σε τί κατάσταση ήταν η παλιά μόνωση και αφού αξιολόγησα την προσφορά του για να προχωρήσει το έργο, δυο μέρες μετά ήρθε με το συνεργείο του να δώσει οδηγίες και την υπόλοιπη ημέρα είδε την εξέλιξη του. Άριστος επαγγελματίας, ειδικός στις μονώσεις, τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Μαρία Ποτολιού
09 Μαϊ 2022
Βελτιώσατε την ποιότητα ζωής μας...
Η εργασία που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία του κυρίου Γκούμα τον Ιούλιο ήταν θερμομόνωση ταράτσας σε πολυκατοικία δεκαετίας του 1970. Άψογοι επαγγελματίες. Ο κύριος Γκούμας ήταν ο μόνος που ήρθε με παρουσία μηχανικού, μέτρησε ακριβώς τις διαστάσεις και έστειλε εμπεριστατωμένη μελέτη σε πολύ καλή τιμή. Το σπίτι είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ζεστό τώρα που έπιασαν τα κρύα και το καλοκαίρι δροσερό. Τα θέματα υγρασίας και μούχλας που υπήρχαν στο ταβάνι του σπιτιού εξαφανίστηκαν. Σας ευχαριστούμε πολύ που βελτιώσατε την ποιότητα ζωής μας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
29 Νοε 2021
Πολύ καλές τιμές...
Αξιότιμος κύριος. Υπέροχη εργασία. Πολύ καλές τιμές... Σας ευχαριστώ πολύ!!
Ελευθερία Ραψομανίκη
17 Σεπ 2021
Τα υλικά τους είναι από τα καλύτερα...
Κάναμε θερμομόνωση με την εταιρία Γκούμας με αποτέλεσμα εξαιρετικό. Τόσο από πλευράς θερμοκρασίας, όσο και από πλευράς εμφάνισης. Ο κύριος Γκούμας έλυσε όσα προβλήματα παρουσιάστηκαν με το ανασήκωμα του ηλιακού και της δεξαμενής πετρελαίου χωρίς να τα μεταφέρει στον ιδιοκτήτη. Η εργασία ήταν άψογη και σε μικρότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο. Τα υλικά τους είναι από τα καλύτερα γι' αυτό έχουν εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το συνεργείο πολύ προσεκτικό αφήνοντας τον χώρο καθαρό. Προτείνω την εταιρία Γκούμας σε όλους.
Ρούσσης Σεραφείμ
18 Μαϊ 2021

Ίσως οι μοναδικοί

που δίνουμε αληθινή εγγύηση για τις μονώσεις που κατασκευάζουμε.

Περισσότερα

Είμαστε 1 από τα 100

μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης.

Περισσότερα
popup-image

Είμαστε 1 από τις 23

πιστοποιημένες εταιρείες μονώσεων.

Περισσότερα

Πιστοποιημένη Μόνωση

Πατήστε στις εικόνες και δείτε τις πιστοποίησεις μας.

certification
certification
certification