Μονώσεις Ταρατσών

Θερμομόνωση ταράτσας - κλασική συμβατική μόνωση.

Η κλασική συμβατική μόνωση ταράτσας αποτελεί την πιο διαδεδομένη και την πλέον αξιόπιστη λύση στις μονώσεις ταρατσών .

Το προνόμιο της κλασικής συμβατικής μόνωσης είναι ότι τα θερμομονωτικά υλικά είναι προστατευμένα από το υλικό ρύσεων και την στεγανοποίηση, με αποτέλεσμα να προσφέρουν το μέγιστο των ιδιοτήτων τους.

Τρόπος Εφαρμογής:

 • Καθαρισμός όλης της επιφάνειας, εξομάλυνση αυτής και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων.
 • Επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η συσσώρευση υγρασίας με την μορφή υδρατμών από το εσωτερικό του σπιτιού προς την μονωμένη επιφάνεια.
 • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης Neopor (Basf) τουλάχιστον 7 εκατοστών πάχους.
 • Κατασκευή ινοπλισμένου αφρομπετού με ειδική πρέσα, με μέσο πάχος 10 εκατοστά και με ρύσεις προς τις υδρορροές τουλάχιστον 1,3%. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την απορροή υδάτων και μερική θερμομόνωση. Συγκεκριμένα αφρομπετόν μέσου πάχους 10 εκατοστών, ισοδυναμεί με θερμομονωτικές πλάκες 3 εκατοστών, δηλαδή έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,11 W(m.K).
  Σύνθεση κονιάματος: τουλάχιστον 300 kg τσιμέντο ανά κυβικό, ίνες πολυπροπυλενίου, διογκωτικό και νερό.

  (Εναλλακτικά για την δημιουργία ρύσεων σε νεόδμητη οικοδομή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα και σε περιπτώσεις που υπάρχει χρονικός περιορισμός αποπεράτωσης του έργου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κονιάματα ταχείας ωρίμανσης.)

 • Μετά την ωρίμανση του αφρομπετού και το πλήρες στέγνωμά του, που χρονικά μπορεί να ποικίλει ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, γίνεται επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι Primer (διαλύτου ή νερού) σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας.Το συγκεκριμένο βερνίκι αυξάνει στο μέγιστο την πρόσφυση του αφαλτοπάνου στο υπόστρωμα και συντελεί στην αποφυγή της αποκόλλησης του από την περιφέρεια.
 • Ακολουθεί η κυρίως στεγανοποίηση με το κορυφαίο ασφαλτόπανο στη κατηγορία των SBS (ελαστομερών) Dien Energy ++, βάρους 6 κιλών, με άνω επικάλυψη ορυκτής λευκής ψηφίδας, με ελαστικότητα στους -20 °C και με οπλισμό spunbond πολυεστέρα 180 gr ενισχυμένο με ίνες υάλου. Η θερμοσυγκόλληση του ασφαλτοπάνου στο υπόστρωμα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Τα ασφαλτόπανα συγκολλούνται το ένα παράλληλα με το άλλο, ξεκινώντας από τις υδροροές ή το χαμηλότερο σημείο της ένωσης διαφορετικών δωμάτων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού. Η επικάλυψη των ασφαλτοπάνων μεταξύ τους είναι 10 εκατοστά κατά μήκος του ρολού και τουλάχιστον 15 εκατοστά στα άκρα του. Οι επικαλύψεις των ασφαλτοπάνων κατά τη συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των ασφαλτοπάνων. Προεκτεινόμαστε 18 έως 20 εκατοστά επί του στηθαίου και κατά περίπτωση αγκαλιάζουμε όλο το στηθαίο. Τοποθετούμε ειδικά διαμορφωμένα τεμάχια ασφαλοπάνου σε ηλιακούς, δεξαμενές, αναμονές, υδρορροές, σωλήνες, καθώς και σε όλα τα ευαίσθητα σημεία.
 • Ενίσχυση της μόνωσης με εφαρμογή ελαστοπλαστικού ακρυλικού και πολυουρεθανικού υλικού σφραγίσεως σε όλα τα ευαίσθητα σημεία. Επιπλέον σφραγίζεται όλη η περιφέρεια, στο σημείο όπου η άκρη του ασφαλτοπάνου συναντά το στηθαίο ή τον τοίχο. Με αυτή τη μέθοδο ουσιαστικά μηδενίζονται οι πιθανότητες αποκόλλησης του ασφαλτοπάνου από την περιφέρεια παρ’ όλη την καταπόνηση που υφίστανται. 

Προαιρετικά:

 • Βάσει του εθνικού προτύπου, για περαιτέρω ενίσχυση σε όλες τις μονώσεις ταρατσών, προτείνεται προαιρετικά και δεύτερη στρώση με ασφαλτόπανο, παράλληλα με την πρώτη και με μετατόπιση 50 εκ.
 • Όταν υπάρχει στηθαίο, τα άκρα των ασφαλτόπανων προτείνεται προαιρετικά να στερεώνονται στις κατακόρυφες επιφάνειες με λάμα αλουμινίου. Για τη στερέωσή τους γίνεται χρήση γαλβανισμένων καρφιών και ροδελών.
 • Δύναται η τοποθέτηση πλακών, τσιμεντοκονίας και πλακιδίων ή και άλλων σκληρών επικαλύψεων, ώστε να επιτευχθεί πλήρης βατότητα.

Οι μονώσεις ταρατσών με την κλασική συμβατική μέθοδο, έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Η κλασική συμβατική μόνωση ταράτσας, προσφέρει 100% προστασία κατά της υγρασίας που προέρχεται από εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες.
 • Μειώνει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τις συνέπειες των κλιματολογικών επιδράσεων (ζέστη, κρύο). 
 • Δεν υφίσταται καθίζηση, όπως άλλες μονώσεις ταρατσών, και ακολουθεί πλήρως τις συστολές και διαστολές της μονωμένης επιφάνειας, χάρη στα ελαστομερή υλικά.
 • Έχει απόλυτη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά.
 • Είναι οικονομική και το κόστος κατασκευής αποσβένεται μέσα σε τρία έτη.
 • Προσφέρει οικονομία έως και 65% στην κατανάλωση ενέργειας.
 • Έχει πολύ μικρό βάρος (περίπου 35 kg/m2), άρα είναι κατάλληλη και για περιπτώσεις που η χρήση βαρύτερων υλικών δεν είναι δυνατή, λόγω στατικής ανεπάρκειας της κατασκευής.

 

Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα θερμομονωτικά υλικά και τα ασφαλτόπανα:

Αρχείο

Θερμομόνωση ταρατσών (Κλασική - Συμβατική μόνωση)

Κλασική Συμβατική Μόνωση Ταράτσας
Μόνωση ταράτσας

Θερμομόνωση ταράτσας - κλασική συμβατική μόνωση.

Η κλασική συμβατική μόνωση ταράτσας…(Μονώσεις Ταρατσών)

Αποξήλωση σαθρών
Μόνωση ταράτσας

Καθαρισμός  - Φράγμα υδρατμών

(Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση)
Τοποθέτηση μόνωσης
Μόνωση ταράτσας

Τοποθέτηση Θερμομόνωσης και δημιουργία ρύσεων

(Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση)
Δημιουργία ρύσεων με αφρομπετόν
Μόνωση ταράτσας

Δημιουργία ρύσεων με αφρομπετόν ή γαρμιλομπετόν

(Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική-Συμβατική μόνωση)
Μόνωση ταράτσας με Neopor & Αφρομπετόν
Μόνωση ταράτσας

Μόνωση με Αφρομπετόν

(Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση)
Αστάρωμα της επιφάνειας
Μόνωση ταράτσας

Επικόλληση ασφαλτοπάνων σε ασταρωμένη επιφάνεια

(Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση)
Ολοκληρωμένη θερμομόνωση ταράτσας
Μόνωση ταράτσας

Θερμομόνωση ταράτσας - Ολοκληρωμένες εργασίες

(Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση)