Εσωτερική Θερμομόνωση

Η εσωτερική θερμομόνωση των τοίχων είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εσωτερικό μέρος όλων των κατακόρυφων εσωτερικών τοίχων, δοκαριών, κολώνων, καθώς και την οροφή του κτιρίου. Η επιλογή της εσωτερικής θερμομόνωσης γίνεται συνήθως εάν δεν είναι εφικτή η εξωτερική θερμομόνωση της επιφάνειας, κυρίως για λόγους προσβασιμότητας.

Η εσωτερική θερμομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στις προβληματικές επιφάνειες, π.χ. στον βορινό τοίχο του σπιτιού, μειώνοντας έτσι το κατασκευαστικό κόστος στο ελάχιστο.

Τρόπος Εφαρμογής

 • Σε πρώτο στάδιο, τοποθετείται κατάλληλος μεταλλικός σκελετός στην υπό κατασκευή επιφάνεια με μεταλλικά στηρίγματα.
 • Στην συνέχεια, ακολουθεί η τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα της Knauf, πάχους 5 εκ. στο εσωτερικό του μεταλλικού σκελετού για να επιτύχουμε την θερμομόνωση του τοίχου.
 • Έπειτα επενδύουμε όλο το μήκος και πλάτος της κατασκευής με ανθυγρή γυψοσανίδα της Knauf, πάχους 1.2 εκ.
 • Τέλος γίνεται η αρμολόγηση των γυψοσανίδων. Επικολλάται αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού και ακολουθεί το στοκάρισμα. 

Η Εσωτερική Θερμομόνωση έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Με την εφαρμογή της εσωτερικής θερμομόνωσης τα θερμομονωτικά αποτελέσματα είναι άμεσα, καθώς η θερμομόνωση βρίσκεται πριν από τα δομικά στοιχεία του τοίχου, με αποτέλεσμα το κτίριο εσωτερικά να θερμαίνεται γρηγορότερα το χειμώνα και να ψύχεται πιο εύκολα το καλοκαίρι.
 • Το θερμομονωτικό υλικό δεν είναι εκτεθειμένο στο περιβάλλον και τις καιρικές μεταβολές, γι' αυτό και δεν απαιτείται και ιδιαίτερη προστασία του.
 • Επειδή όλες οι εργασίες στην εσωτερική θερμομόνωση γίνονται στο εσωτερικό του κτιρίου, μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε μέσα στον χρόνο, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.
 • Δεν αλλάζει η οπτική εικόνα του κτιρίου καθώς δεν πραγματοποιείται καμία εργασία στην εξωτερική πλευρά των τοίχων.
 • Δεν έχει ημερομηνία λήξης, καθώς η μόνωση βρίσκεται στο εσωτερικό του κτιρίου.
 • Εκτός από την παροχή της απαιτούμενης θερμομόνωσης, τα μονωτικά υλικά (ορυκτοβάμβακας & γυψοσανίδα) προσφέρουν και ακουστική μόνωση.
 • Είναι οικονομική και το κόστος κατασκευής αποσβένεται μέσα σε πέντε έτη.

 

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές του θερμομονωτικού υλικού και της γυψοσανίδας:

Εσωτερική Θερμομόνωση

Εσωτερική θερμομόνωση

Η εσωτερική θερμομόνωση των τοίχων είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εσωτερικό μέρος όλων των… (Εσωτερική Θερμομόνωση)

Εσωτερική θερμομόνωση

Μεταλλικός σκελετός

(Εσωτερική Θερμομόνωση)
Εσωτερική θερμομόνωση

Τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα

(Εσωτερική θερμομόνωση)
Εσωτερική θερμομόνωση

Τοποθέτηση γυψοσανίδας

(Εσωτερική θερμομόνωση)
Εσωτερική θερμομόνωση

Ολοκληρωμένες εργασίες εσωτερικής θερμομόνωσης

(Εσωτερική θερμομόνωση)