210 244 0600

Μονώσεις τοίχων

Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη

Μονώσεις - Μονώσεις τοίχων

popup-image

Η εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) των τοίχων είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εξωτερικό μέρος όλων των κατακόρυφων εξωτερικών τοίχων του κτιρίου και η προστασία αυτής με διαδοχικές στρώσεις εξειδικευμένων υλικών ώστε να παρέχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, τις μηχανικές καταπονήσεις, τις ανεμοπιέσεις, τις ισχυρές κρούσεις και οποιαδήποτε άλλη επίδραση μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία της.

Η επιλογή της κατάλληλης εξωτερικής θερμομόνωσης σε ένα κτίριο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια (για παλαιό κτίριο) ή την ενεργειακή μελέτη (νέο κτίριο) σε συνδυασμό με την κλιματική ζώνη (περιοχή) που βρίσκεται το κτίριο, τη χρήση του και τα δομικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται.

Τρόποι εφαρμογής
 • Καθαρισμός όλης της επιφάνειας εξομάλυνση αυτής και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων.

 • Ελέγχεται η επιπεδότητα των προσόψεων με ράμματα.

 • Τοποθετούνται - εφόσον απαιτείται -  οι μαρμαροποδιές των παραθύρων, καθώς θα πρέπει να προεξέχουν της τελικής επιφάνειας του συστήματος.

 • Ορίζεται στη βάση του τοίχου, (συνήθως 50 εκατοστά ύψος από αυτή) με ειδικό μεταλλικό τεμάχιο, οριζόντιος οδηγός ο οποίος πρέπει να είναι απολύτως κάθετος προς τις κάθετες ακμές-γωνίες του κτιρίου.

 • Οι θερμομονωτικές πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη (Neopor πάχους τουλάχιστον 7 cm) ή άλλο θερμομονωτικό υλικό επικολλούνται με ειδική κόλλα θερμοπρόσοψης και τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε το μεγαλύτερο μήκος τους να αναπτύσσεται οριζόντια (δηλαδή παράλληλα με το έδαφος), παίρνοντας ως βάση έναρξης τον οριζόντιο οδηγό. Οι πλάκες αυτές είναι σημαντικό να διασταυρώνονται έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι κάθετες απολήξεις τους με τις κάθετες απολήξεις των θερμομονωτικών πλακών της από κάτω σειράς. Ό,τι ακριβώς δηλαδή προσέχουμε και όταν χτίζουμε τούβλα.

 • Ειδικά στη βάση της θερμοπρόσοψης, δημιουργείται ζώνη στεγάνωσης και προστασίας. Η πυκνότητα του θερμομονωτικού υλικού αυξάνεται και αν απαιτείται, γίνεται επάλειψη με τσιμεντοειδές στεγανωτικό, ώστε να αποφευχθεί μελλοντικά εμφάνιση ανερχόμενης υγρασίας.

 • Ανάλογα με το ύψος της τοιχοποιίας, αλλά και το αν αυτή είναι από τούβλα, από σκυρόδεμα ή από τσιμεντοσανίδα, οι θερμομονωτικές πλάκες στερεώνονται μηχανικά με τα ανάλογα ειδικά βύσματα.

 • Πληρώνονται τα κενά ανάμεσα στους αρμούς των θερμομονωτικών φύλλων ή στην επαφή που αυτά έχουν με στοιχεία που διακόπτουν τη συνέχεια της επιφάνειας  και κατόπιν τρίβονται όλα τα σημεία που εξέχουν από τα θερμομονωτικά φύλλα έτσι ώστε να εξασφαλισθεί επίπεδη επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες (καμπύλες ή ακμές).

 • Τοποθετούνται γωνιόκρανα και νεροσταλάκτες με το αρχικό υλικό επιχρίσματος, ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εφαρμοσθεί το ειδικό επίχρισμα. Ενισχύονται με ορθογώνια τεμάχια υαλοπλέγματος, τα οποία είναι η νοητή προέκταση των διαγωνίων των παραθύρων και των εξωτερικών θυρών.

 • Ακολουθεί η διάστρωση του βασικού επιχρίσματος με οδοντωτή σπάτουλα (υπό γωνία 45 μοιρών), ώστε να προσδιορίζεται το πάχος της στρώσης, καλύπτοντας πλήρως την πολυστερίνη (η οποία, σημειωτέον, πρέπει να έχει προηγουμένως καθαριστεί από υπολείμματα σκόνης, λόγω του τριψίματος που προηγήθηκε). Η έναρξη διάστρωσης του επιχρίσματος γίνεται ξεκινώντας τώρα από την οροφή και καταλήγοντας προς τα κάτω.

 • Με νωπό και μαλακό ακόμα το επίχρισμα τοποθετούμε το υαλόπλεγμα (160 gr) βυθίζοντάς το μέσα στο επίχρισμα με την ίσια πλευρά της σπάτουλας, αποφεύγοντας να δημιουργήσουμε ζάρες ή φούσκες (σημεία δηλαδή όπου δε θα έχει καλυφθεί από το επίχρισμα).

 • Μετά τη σκλήρυνση του πρώτου στρώματος ακολουθεί το αστάρωμα της επιφάνειας με έγχρωμο χαλαζιακό σιλικονούχο αστάρι. Για την τελική στρώση χρησιμοποιείται αδιάβροχος, έγχρωμος σιλικονούχος σοβάς, ο οποίος μπορεί να πάρει ειδική υφή ανάλογα με τη διάμετρο του χαλαζιακού του κόκκου, αλλά και την τεχνοτροπία που θα επιλέξει ο αρχιτέκτονας ή ο ιδιοκτήτης του έργου.

Προαιρετικά:
 • Για επαύξηση της μηχανικής αντοχής του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, προτείνεται στις προσπελάσιμες στο κοινό όψεις του κτιρίου, διπλός οπλισμός (υαλόπλεγμα).

Σχετικά αρχεία
Kelyfos - Dow.pdf Mapetherm.pdf Baumit Star System.pdf

Η Εξωτερική Θερμομόνωση (Θερμοπρόσοψη) έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Ολοκληρωμένη θερμομόνωση, χωρίς να δημιουργούνται θερμογέφυρες στα στοιχεία του κτιρίου από σκυρόδεμα, πχ. δοκάρια, κολώνες, τοιχία κ.λ.π.

 • Η εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από υγρασίες, διότι δεν δημιουργούνται συνθήκες υγροποίησης υδρατμών στο εσωτερικό του κτιρίου ή μέσα στον τοίχο, ενώ ταυτόχρονα τις στεγανοποιεί.

 • Επιτυγχάνουμε καλύτερη αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας του εσωτερικού τοίχου, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας του κτιρίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά την διακοπή της θέρμανσης ή του κλιματισμού.

 • Με την εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) δεν μειώνεται το εμβαδόν του εσωτερικού χώρου, καθώς όλες οι εργασίες γίνονται εξωτερικά.

 • Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου αναβαθμίζονται αισθητικά.

 • Το σύστημα θερμοπρόσοψης που προτείνεται, προσφέρει υψηλή διαπνοή και ελαστικότητα, καθώς και μεγάλη αντοχή στους ρύπους, την μούχλα και τους μικροοργανισμούς. Οι τελικές επιφάνειες είναι "αυτοκαθαριζόμενες".

 • Το κόστος κατασκευής αποσβένεται  μέσα σε πέντε έτη.

Αξιολογήσεις για τις Μονώσεις Τοίχων μας

5.0
31 Αξιολογήσεις
Εμπειρία και εξυπηρέτηση...
Έγινε μόνωση στο πατρικό μου σπίτι, την άνοιξη από την εταιρεία Γκούμας. Το αποτέλεσμα είναι υπέρ του δέοντος εκπληκτικό. Άλλαξε η συμπεριφορά του σπιτιού τελείως. Άψογη συνεργασία με την εταιρεία. Εμπειρία και εξυπηρέτηση από τους ανθρώπους της, και ότι συμφωνήθηκε πραγματοποιήθηκε. Ο επαγγελματισμός και η ευγένεια χαρακτηρίζει την εταιρεία του κυρίου Γιάννη Γκούμα.
Κατσούλης Μάριος
07 Ιουλ 2021
Δίνεται εγγύηση 10 χρόνων...
Χρειάστηκε να μονώσω το κτίριό μου. Απευθύνθηκα στις μονώσεις Γκούμας και τελειώνοντας το έργο έχω να πω ότι το αποτέλεσμα ήταν άριστο. Τίποτε δεν αφέθηκε στην τύχη του. Η παραμικρή λεπτομέρεια λήφθηκε υπόψιν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Υπήρχε άψογη συνεργασία, υπευθυνότητα και το σπουδαιότερο ποιότητα. Τα υλικά ήταν άριστης ποιότητας. Υπήρχε συνεχώς επίβλεψη του έργου από μηχανικό. Ο χρόνος αποπεράτωσης ήταν ο συμφωνημένος. Δίνεται εγγύηση 10 χρόνων. Συστήνω ανεπιφύλακτα τη συγκεκριμένη εταιρεία.
Μαριολένη Αντύπα
05 Μαρ 2021
Τα υλικά τους τα καλύτερα...
Βρήκα τον κύριο Γκούμα από το Ίντερνετ ανταποκρίθηκε αμέσως. Ήρθε στην οικία μου κ μου έδωσε αναλυτικά το τι θα κάνει τον χρόνο που θα χρειαστεί κ τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει κ φυσικά την τιμή. Έκανα μόνωση ταράτσας κ θερμομόνωση εξωτερικού χώρου 10 μέτρων άψογο συνεργείο φοβερή δουλειά μου εξηγούσαν τα πάντα  κ όλα γίνανε όπως είχαμε συμφωνήσει. Φοβεροί επαγγελματίες. Τα υλικά τους τα καλύτερα. Ήδη βλέπω μεγάλη αλλαγή. Σας ευχαριστώ για όλα κ σας προτείνω ανεπιφύλακτα !!! 
Πέτρος Σταυρακοπουλος
20 Φεβ 2021
Εξαιρετική δουλειά...
Εξαιρετική δουλειά, σχέση ποιότητας (εγγύηση δουλειάς) με τιμή καθώς και εξυπηρέτηση. Τα έξοδα συντήρησης μου φάνηκαν υπερβολικά (250-300 Ευρώ). Συνολικά, πολύ καλή εμπειρία.
Τοκμακίδης Μιχαήλ
02 Μαϊ 2018

Ίσως οι μοναδικοί

που δίνουμε αληθινή εγγύηση για τις μονώσεις που κατασκευάζουμε.

Περισσότερα

Είμαστε 1 από τα 100

μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης.

Περισσότερα
popup-image

Είμαστε 1 από τις 23

πιστοποιημένες εταιρείες μονώσεων.

Περισσότερα

Πιστοποιημένη Μόνωση

Πατήστε στις εικόνες και δείτε τις πιστοποίησεις μας.

certification
certification
certification