210 244 0600
Ενδεικτικές φωτογραφίες από έργα μας, που απεικονίζουν το κάθε στάδιο μόνωσης.

Τα έργα μας

Ενδεικτικές φωτογραφίες από έργα μας, που απεικονίζουν το κάθε στάδιο μόνωσης.
Φωτογραφικό υλικό Δημόσια και Ιδιωτικά έργα

Θερμομόνωση ταράτσας (Κλασική - Συμβατική)

Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική-Συμβατική μόνωση - Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές - Μονώσεις Γκούμας
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική-Συμβατική μόνωση - Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές - Μονώσεις Γκούμας
Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική-Συμβατική μόνωση - Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές - Μονώσεις Γκούμας
Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική-Συμβατική μόνωση - Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές - Μονώσεις Γκούμας
Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές
Κλασική - Συμβατική

Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική-Συμβατική μόνωση

Βάσεις για ηλιακούς & δεξαμενές
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Δημιουργία αφρομπετόν - Μονώσεις Γκούμας
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Δημιουργία αφρομπετόν - Μονώσεις Γκούμας
Δημιουργία αφρομπετόν
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Δημιουργία αφρομπετόν - Μονώσεις Γκούμας
Δημιουργία αφρομπετόν
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Δημιουργία αφρομπετόν - Μονώσεις Γκούμας
Δημιουργία αφρομπετόν
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Δημιουργία αφρομπετόν - Μονώσεις Γκούμας
Δημιουργία αφρομπετόν
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Δημιουργία αφρομπετόν - Μονώσεις Γκούμας
Δημιουργία αφρομπετόν
Κλασική - Συμβατική

Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση

Δημιουργία αφρομπετόν
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Ολοκληρωμένες εργασίες
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Ολοκληρωμένες εργασίες
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Ολοκληρωμένες εργασίες
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Ολοκληρωμένες εργασίες
Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Ολοκληρωμένες εργασίες
Κλασική - Συμβατική

Θερμομόνωση ταράτσας / Κλασική - Συμβατική μόνωση

Ολοκληρωμένες εργασίες

Θερμομόνωση ταράτσας (Ανεστραμμένη)

Θερμομόνωση ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση - Θερμομόνωση ταράτσας με τελική προστασία ελεύθερες πλάκες ή πλάκες rooftile - Μονώσεις Γκούμας
Θερμομόνωση ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση - Θερμομόνωση ταράτσας με τελική προστασία ελεύθερες πλάκες ή πλάκες rooftile - Μονώσεις Γκούμας
Θερμομόνωση ταράτσας με τελική προστασία ελεύθερες πλάκες ή πλάκες rooftile
Θερμομόνωση ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση - Θερμομόνωση ταράτσας με τελική προστασία ελεύθερες πλάκες ή πλάκες rooftile - Μονώσεις Γκούμας
Θερμομόνωση ταράτσας με τελική προστασία ελεύθερες πλάκες ή πλάκες rooftile
Ανεστραμμένη

Θερμομόνωση ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση

Θερμομόνωση ταράτσας με τελική προστασία ελεύθερες πλάκες ή πλάκες rooftile
Θερμομόνωση Ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση - Τοποθέτηση πλακών rooftile πάνω σε γεωύφασμα - Μονώσεις Γκούμας
Θερμομόνωση Ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση - Τοποθέτηση πλακών rooftile πάνω σε γεωύφασμα - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση πλακών rooftile πάνω σε γεωύφασμα
Θερμομόνωση Ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση - Τοποθέτηση πλακών rooftile πάνω σε γεωύφασμα - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση πλακών rooftile πάνω σε γεωύφασμα
Θερμομόνωση Ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση - Τοποθέτηση πλακών rooftile πάνω σε γεωύφασμα - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση πλακών rooftile πάνω σε γεωύφασμα
Ανεστραμμένη

Θερμομόνωση Ταράτσας - Ανεστραμμένη μόνωση

Τοποθέτηση πλακών rooftile πάνω σε γεωύφασμα

Θερμομόνωση ταράτσας (Πολυουρεθάνη)

Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη - Ψεκασμός Πολυουρεθάνης - Μονώσεις Γκούμας
Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη - Ψεκασμός Πολυουρεθάνης - Μονώσεις Γκούμας
Ψεκασμός Πολυουρεθάνης
Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη - Ψεκασμός Πολυουρεθάνης - Μονώσεις Γκούμας
Ψεκασμός Πολυουρεθάνης
Πολυουρεθάνη

Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη

Ψεκασμός Πολυουρεθάνης
Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη - Στεγανοποίηση αφρώδους πολυουρεθάνης με Hyperdesmo - Μονώσεις Γκούμας
Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη - Στεγανοποίηση αφρώδους πολυουρεθάνης με Hyperdesmo - Μονώσεις Γκούμας
Στεγανοποίηση αφρώδους πολυουρεθάνης με Hyperdesmo
Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη - Στεγανοποίηση αφρώδους πολυουρεθάνης με Hyperdesmo - Μονώσεις Γκούμας
Στεγανοποίηση αφρώδους πολυουρεθάνης με Hyperdesmo
Πολυουρεθάνη

Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη

Στεγανοποίηση αφρώδους πολυουρεθάνης με Hyperdesmo

Στεγανοποίηση ταράτσας (Ασφαλτόπανο)

Στεγανοποίηση ταράτσας (Hyperdesmo)

Στεγανοποίηση - Hyperdesmo - Hyperdesmo - Ολοκληρωμένες Εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Στεγανοποίηση - Hyperdesmo - Hyperdesmo - Ολοκληρωμένες Εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Hyperdesmo - Ολοκληρωμένες Εργασίες
Στεγανοποίηση - Hyperdesmo - Hyperdesmo - Ολοκληρωμένες Εργασίες - Μονώσεις Γκούμας
Hyperdesmo - Ολοκληρωμένες Εργασίες
Hyperdesmo

Στεγανοποίηση - Hyperdesmo

Hyperdesmo - Ολοκληρωμένες Εργασίες

Στεγανοποίηση ταράτσας (Mapelastic - Πλακάκια)

Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Καθαρισμός-Τρίψιμο επιφάνειας - Μονώσεις Γκούμας
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Καθαρισμός-Τρίψιμο επιφάνειας - Μονώσεις Γκούμας
Καθαρισμός-Τρίψιμο επιφάνειας
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Καθαρισμός-Τρίψιμο επιφάνειας - Μονώσεις Γκούμας
Καθαρισμός-Τρίψιμο επιφάνειας
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Καθαρισμός-Τρίψιμο επιφάνειας - Μονώσεις Γκούμας
Καθαρισμός-Τρίψιμο επιφάνειας
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Καθαρισμός-Τρίψιμο επιφάνειας - Μονώσεις Γκούμας
Καθαρισμός-Τρίψιμο επιφάνειας
Mapelastic - Πλακάκια

Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια

Καθαρισμός-Τρίψιμο επιφάνειας
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Τοποθέτηση πλέγματος - Μονώσεις Γκούμας
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Τοποθέτηση πλέγματος - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση πλέγματος
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Τοποθέτηση πλέγματος - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση πλέγματος
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Τοποθέτηση πλέγματος - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση πλέγματος
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Τοποθέτηση πλέγματος - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση πλέγματος
Mapelastic - Πλακάκια

Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια

Τοποθέτηση πλέγματος
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Εφαρμογή Mapelastic - Μονώσεις Γκούμας
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Εφαρμογή Mapelastic - Μονώσεις Γκούμας
Εφαρμογή Mapelastic
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Εφαρμογή Mapelastic - Μονώσεις Γκούμας
Εφαρμογή Mapelastic
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Εφαρμογή Mapelastic - Μονώσεις Γκούμας
Εφαρμογή Mapelastic
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Εφαρμογή Mapelastic - Μονώσεις Γκούμας
Εφαρμογή Mapelastic
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Εφαρμογή Mapelastic - Μονώσεις Γκούμας
Εφαρμογή Mapelastic
Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια - Εφαρμογή Mapelastic - Μονώσεις Γκούμας
Εφαρμογή Mapelastic
Mapelastic - Πλακάκια

Στεγανοποίηση ταράτσας ή μπαλκονιού με Mapelastic-Πλακάκια

Εφαρμογή Mapelastic

Μονώσεις τοίχων (Εσωτερική Θερμομόνωση)

Εσωτερική θερμομόνωση - Τοποθέτηση γυψοσανίδας - Μονώσεις Γκούμας
Εσωτερική θερμομόνωση - Τοποθέτηση γυψοσανίδας - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση γυψοσανίδας
Εσωτερική θερμομόνωση - Τοποθέτηση γυψοσανίδας - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση γυψοσανίδας
Εσωτερική θερμομόνωση - Τοποθέτηση γυψοσανίδας - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση γυψοσανίδας
Εσωτερική θερμομόνωση - Τοποθέτηση γυψοσανίδας - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση γυψοσανίδας
Εσωτερική Θερμομόνωση

Εσωτερική θερμομόνωση

Τοποθέτηση γυψοσανίδας
Εσωτερική θερμομόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες εσωτερικής θερμομόνωσης - Μονώσεις Γκούμας
Εσωτερική θερμομόνωση - Ολοκληρωμένες εργασίες εσωτερικής θερμομόνωσης - Μονώσεις Γκούμας
Ολοκληρωμένες εργασίες εσωτερικής θερμομόνωσης
Εσωτερική Θερμομόνωση

Εσωτερική θερμομόνωση

Ολοκληρωμένες εργασίες εσωτερικής θερμομόνωσης
Εσωτερική θερμομόνωση - Τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα - Μονώσεις Γκούμας
Εσωτερική θερμομόνωση - Τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα
Εσωτερική θερμομόνωση - Τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα - Μονώσεις Γκούμας
Τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα
Εσωτερική Θερμομόνωση

Εσωτερική θερμομόνωση

Τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα

Μονώσεις τοίχων (Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη)

Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Ολοκληρωμένη Θερμοπρόσοψη - Μονώσεις Γκούμας
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Ολοκληρωμένη Θερμοπρόσοψη - Μονώσεις Γκούμας
Ολοκληρωμένη Θερμοπρόσοψη
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη

Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη

Ολοκληρωμένη Θερμοπρόσοψη
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Ακρυλικός  σοβάς - Μονώσεις Γκούμας
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Ακρυλικός  σοβάς - Μονώσεις Γκούμας
Ακρυλικός  σοβάς
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Ακρυλικός  σοβάς - Μονώσεις Γκούμας
Ακρυλικός  σοβάς
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Ακρυλικός  σοβάς - Μονώσεις Γκούμας
Ακρυλικός  σοβάς
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Ακρυλικός  σοβάς - Μονώσεις Γκούμας
Ακρυλικός  σοβάς
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Ακρυλικός  σοβάς - Μονώσεις Γκούμας
Ακρυλικός  σοβάς
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη

Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη

Ακρυλικός  σοβάς
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Κοπτικό για εξωτερική θερμομόνωση - Μονώσεις Γκούμας
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Κοπτικό για εξωτερική θερμομόνωση - Μονώσεις Γκούμας
Κοπτικό για εξωτερική θερμομόνωση
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Κοπτικό για εξωτερική θερμομόνωση - Μονώσεις Γκούμας
Κοπτικό για εξωτερική θερμομόνωση
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Κοπτικό για εξωτερική θερμομόνωση - Μονώσεις Γκούμας
Κοπτικό για εξωτερική θερμομόνωση
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη - Κοπτικό για εξωτερική θερμομόνωση - Μονώσεις Γκούμας
Κοπτικό για εξωτερική θερμομόνωση
Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη

Εξωτερική Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη

Κοπτικό για εξωτερική θερμομόνωση
Προδιαγραφές μόνωσης
Τι να αποφύγετε
Ξέρω τι μόνωση θέλω
Δώστε μου προσφορά

Ίσως οι μοναδικοί

που δίνουμε αληθινή εγγύηση για τις μονώσεις που κατασκευάζουμε.

Περισσότερα

Είμαστε 1 από τα 100

μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης.

Περισσότερα
popup-image

Είμαστε 1 από τις 23

πιστοποιημένες εταιρείες μονώσεων.

Περισσότερα

Πιστοποιημένη Μόνωση

Πατήστε στις εικόνες και δείτε τις πιστοποίησεις μας.

certification
certification
certification