Θερμογραφία - Θερμογραφικός Έλεγχος

Η θερμογραφία είναι μια μέθοδος εξαιρετικά συγκεκριμένη: χρειαζόμαστε διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου (φυσική ή εξαναγκασμένη), τουλάχιστον 10°C και όσο το δυνατόν πιο σταθερές συνθήκες μεταφοράς ροής θερμότητας. 
Θερμογραφία

 

Εξασφαλίζοντας ή δημιουργώντας αυτές τις συνθήκες, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόδοση της μόνωσης ενός τοίχου, μιας ταράτσας ή ενός δώματος, υπολογίζοντας τη ροή θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού ενός δωματίου και της εξωτερικής επιφάνειας του τοίχου ή του δώματος.

Σε σταθερές συνθήκες μεταφοράς θερμότητας, η θερμότητα που ρέει προς τον τοίχο, ρέει και διαμέσου του τοίχου.

 

 

Θερμογραφία

 

 

 

Η θερμογραφία λαμβάνει την ακτινοβολία που εκπέμπουν στο υπέρυθρο φάσμα   όλα τα σώματα (μέσω μιας θερμοκάμερας) και τη μετατρέπει σε μια εικόνα με ψεύτικα χρώματα έτσι ώστε να είναι αντιληπτή στο ανθρώπινο μάτι.

 

 

Θερμογραφία

 

 

 

Η περαιτέρω ανάλυση των θερμικών εικόνων με ειδικά προγράμματα στον Η/Υ, μας επιτρέπει να έχουμε ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας στα σημεία που μας ενδιαφέρουν έτσι ώστε να εντοπίζουμε προβλήματα που ήταν κρυμμένα ή να κάνουμε ενεργειακή αποτίμηση. 

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει η θερμογραφία, είναι ότι είναι μη καταστροφική. 

 

 

Η θερμογραφία χρησιμεύει στις εξής περιπτώσεις:

 • Εντοπισμός υγρασίας
 • Εισροή υδάτων σε δώμα
 • Εισροή υδάτων σε τοιχοποιία
 • Εντοπισμός διαρροών στο υδραυλικό σύστημα του κτιρίου
 • Εντοπισμός και έλεγχος εγκιβωτισμένων σωληνώσεων
 • Έλεγχος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Έλεγχος μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Έλεγχος πληρότητας της μόνωσης
 • Έλεγχος απόδοσης της μόνωσης
 • Έλεγχος κυκλοφορίας αέρα
 • Έλεγχος διαρροών αέρα
 • Αποτύπωση ενεργειακών απωλειών σε θερμικές εικόνες
 • Εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας μετά από επισκευή φθορών που εντοπίστηκαν ή μετά από θερμομόνωση ταράτσας, εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την θερμογραφία, συμβουλευτείτε το παρακάτω αρχείο:

Αρχείο