210 244 0600
Blog

Blog

Ασφαλτόπανα για στεγανοποίηση ταράτσων

Πίσω στο Blog

Ασφαλτόπανα για στεγανοποίηση ταράτσων

Ασφαλτόπανα για στεγανοποίηση ταράτσων

Η στεγάνωση ταρατσών μπορεί να επιτευχθεί με διάφορα στεγανωτικά υλικά. Τα πλέον ενδεδειγμένα θεωρούνται τα ασφαλτόπανα (ασφαλτικές μεμβράνες), διότι έχουν άριστη πρόσφυση σε όλα ανεξαιρέτως τα δομικά υλικά και προσφέρουν μακροχρόνια στεγανοποίηση.

Τα ασφαλτόπανα παράγονται σε διαφορετικές ποιότητες ώστε να μπορούν να καλύψουν όλα τα βαλάντια και όλο το εύρος των στεγανωτικών εφαρμογών σε μια οικοδομή. Παράγονται ασφαλτόπανα για τα τοιχία και τα υπόγεια, για ταρατσόκηπους, για να χρησιμοποιηθούν ως φράγμα υδρατμών, για πρώτη στρώση σε συστήματα πολλαπλών στεγανώσεων κ.α.

Τα ασφαλτόπανα που χρησιμοποιούνται για την στεγανοποίηση ταρατσών ή κάποιου δώματος, θα πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:

 • Θα πρέπει να έχουν υψηλή πυκνότητά ανά τετραγωνικό μέτρο.
  Τα ασφαλτόπανα παράγονται σε διάφορες πυκνότητες: 3 Kg, 4 Kg, 4.5 Kg, 5 Kg, 6 Kg. Όσο αυξάνεται το βάρος του ασφαλτοπάνου, τόσο παχύτερη θα είναι η στεγανωτική στρώση και τόσο μεγαλύτερη σε χρόνο η προστασία που μας προσφέρει.

 • Θα πρέπει να είναι ελαστομερή, με μεγάλη ευκαμψία στο κρύο.
  Όταν το ασφαλτικό μείγμα του ασφαλτοπάνου είναι ελαστομερές, μπορεί παραλαμβάνει τις συστολικές και διαστολικές κινήσεις του υποστρώματος. Ασφαλτόπανα με μεγάλη ευκαμψία στους αρνητικούς βαθμούς κελσίου π.χ. -20 oC, δεν επηρεάζονται και δεν ρηγματώνουν στις έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και στον παγετό.
  Παράγονται ασφαλτόπανα στους 0 oC, -5 oC, -10 oC, -15 oC , -20 oC.

 • Θα πρέπει να έχουν ισχυρό πολυστερικό οπλισμό
  Ο οπλισμός δίνει τις ανάλογες μηχανικές αντοχές στα ασφαλτόπανα, δηλ. πόσο μπορούν να επιμηκυνθούν πριν σπάσουν (επιμήκυνση σε θραύση), πόσο μεγάλες είναι οι δυνάμεις που θα πρέπει να ασκηθούν ώστε να σπάσουν (αντοχή σε εφελκυσμό), πόσο εύκολα θα τρυπήσουν (αντοχή στην διάτρηση) κ.α..
  Ο καλύτερος οπλισμός θεωρείται ο spundbond (180 gr/m2) με διαμήκης ίνες υάλου.

 • Θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη επικάλυψη
  Όταν το ασφαλτόπανο παραμείνει εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία, θα πρέπει να φέρει επικάλυψη λευκή ψηφίδα για την καλύτερη προστασία του.
  Όταν το ασφαλτόπανο τοποθετηθεί κάτω από τσιμεντοκονία ή σκυρόδεμα, θα πρέπει να φέρει επικάλυψη πολυαιθυλένιο.

Η επιτυχία της υγρομόνωσης δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα του ασφαλτοπάνου που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά και από την επαγγελματική κατάρτιση και την κατασκευαστική εμπειρία του συνεργείου μονώσεων που θα πραγματοποιήσει το έργο.

Λόγω οικονομικής κρίσης παρατηρείται η εισροή πολλών ανθρώπων από συναφή ή άσχετα επαγγέλματα που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις ή που έμαθαν έναν τρόπο στεγανοποίησης και τον εφαρμόζουν παντού, χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν τα αίτια του προβλήματος και τους διαφορετικούς παράγοντες που επικρατούν από έργο σε έργο.

 

Η απουσία εμπειρίας και γνώσης των τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής οδηγεί σε τραγικά λάθη και παραλείψεις που κοστίζουν στην μακροβιότητα της μόνωσης.

Μερικά απλά παραδείγματα κακής εφαρμογής είναι:

 • Όταν δεν γίνεται σωστά η επικόλληση του ασφαλτοπάνου.
 • Όταν γίνεται η επικόλληση των ασφαλτοπάνων από την ανάποδη πλευρά.
 • Όταν η αλληλοεπικάλυψη των ασφαλτοπάνων βρίσκεται κόντρα στη ροή του νερού και εμποδίζεται έτσι η κίνησή του προς τις υδρορροές.
 • Όταν δημιουργείται σταυρός στις αλληλοεπικαλύψεις των ασφαλτοπάνων.
  Τα φύλλα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε η αλληλοεπικάλυψη του πλάτους τους να είναι κάθετη στο μέσον των γειτονικών τους ασφαλτοπάνων (όπως όταν χτίζουμε τα τούβλα).
 • Όταν δεν τοποθετούνται ειδικά τεμάχια στα σημεία που διακόπτουν την μόνωση, όπως: αναμονές, σωλήνες που διαπερνούν το σκυρόδεμα, κάγκελα, βάσεις από ηλιακούς και δεξαμενές, υδρορροές κ.ά.
 • Όταν η υγρομόνωση διακόπτεται πολύ χαμηλά στο στηθαίο.
Προδιαγραφές μόνωσης
Τι να αποφύγετε
Ξέρω τι μόνωση θέλω
Δώστε μου προσφορά

Ίσως οι μοναδικοί

που δίνουμε αληθινή εγγύηση για τις μονώσεις που κατασκευάζουμε.

Περισσότερα

Είμαστε 1 από τα 100

μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης.

Περισσότερα
popup-image

Είμαστε 1 από τις 23

πιστοποιημένες εταιρείες μονώσεων.

Περισσότερα

Πιστοποιημένη Μόνωση

Πατήστε στις εικόνες και δείτε τις πιστοποίησεις μας.

certification
certification
certification